Reidar Asbøll

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
02.10.2014 Torsdag Kl. 12.15
29.09.2004 Onsdag
09.10.2002 Onsdag Kl. 12.45 Nesten ikke vind. Sol fra klår himmel.
13.09.2000 Onsdag Kl. 14.30