Trygve B. Hansen

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
06.04.2008 Søndag Kl. 15.15
21.04.2001 Lørdag Kl. 15.30 Nydelig!
01.05.2000 Mandag Orkdal. Sol og fint.
26.06.1999 Lørdag