Anonym

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
26.04.1980 Lørdag m/familie.