Inger Govasli

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
22.09.2012 Lørdag Kl. 12.05
14.08.2011 Søndag
15.07.2010 Torsdag Kl. 14.40
23.08.2009 Søndag Kl. 12.58 Ruten opp
28.06.2009 Søndag Kl. 14.45 Sol og varmt - flott
07.09.2003 Søndag
06.09.1998 Søndag Kl. 15.15