Ann Ragnhild Gisnås

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
15.10.2016 Lørdag Kl. 13.00
03.04.2015 Fredag Kl. 14.10
11.10.2014 Lørdag Kl. 13.50
22.04.2011 Fredag Kl. 15.10
10.08.2008 Søndag
12.04.2008 Lørdag Kl. 13.35
08.04.2006 Lørdag Kl. 12.30