Jørgen Andersen

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
01.10.2008 Onsdag Kl. 12.30
13.04.2001 Fredag Kl. 14.10
17.05.2000 Onsdag Kl. 13.00
12.07.1992 Søndag 8 år.