Ole Forren

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
09.08.2015 Søndag
24.08.2014 Søndag Kl. 13.15
22.08.2010 Søndag Kl. 11.45
23.08.2009 Søndag Kl. 12.00
02.09.2001 Søndag Kl. 11.55
12.10.1991 Lørdag Kl. 12.50 17° C