Magne M. Enoksen

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
03.08.2014 Søndag Kl. 16.35
14.04.1993 Onsdag Kl. 13.45
29.09.1980 Mandag