Anne Lise Fjelle

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
03.04.1999 Lørdag Kl. 16.45 Lundamo.