Anonym

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
02.04.1988 Lørdag Trondheim.
19.04.1987 Søndag 2. gang.