Åsmund Almli

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
09.07.2011 Lørdag Kl. 13.40
01.10.2010 Fredag Kl. 12.00
27.07.2003 Søndag Kl. 12.00