Olav Eines

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
11.04.2010 Søndag Kl. 14.00
13.04.2008 Søndag
25.03.2005 Fredag
07.04.2002 Søndag Kl. 14.40
29.04.2001 Søndag Kl. 13.15 Strålende.
29.04.2000 Lørdag KL. 13.20