Jørgen Dyrnes

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
09.04.2009 Torsdag
30.07.2002 Tirsdag